LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

Lịch học

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

VPT Nguyễn Trãi:

  • THỨ 2 ĐẾN THỨ 7            06g00 - 21g00
  • CHỦ NHẬT                         06g00 - 20g00

VPT Đà Nẵng:

  • THỨ 2 ĐẾN THỨ 7            05g00 - 20g30
  • CHỦ NHẬT                         05g00 - 16g00

VPT Nguyễn Chí Thanh:

  • THỨ 2 ĐẾN THỨ 7            06g00 - 21g00
  • CHỦ NHẬT                         06g00 - 20g00

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN ĐỂ* 

YOGA SÁNG : (TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)     Ca1   6g15 - 7g15

                                                                     Ca2   7g30 - 8g30

                                                                     Ca3   8g45 - 9g45

                           (THỨ 7)                             Ca1   7g00 - 8g00 

                                                                     Ca2   8g15 - 9g15

YOGA CHIỀU : (TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7).   Ca1  17g30 - 18g30

CARDIO HIIT : (THỨ 3,5 TRONG TUẦN).  Ca2 18g30 - 19g30

* Các lớp chuyên đề có thể thay đổi theo lịch cụ thể của từng chi nhánh, vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để được hướng dẫn

backtop